Zarys usługi hotelarskiej

Korzystanie z usługi hotelarskiej bezpośrednio na miejscu powoduje to, iż dany zakład usługowy staje się równie istotnym elementem świadczonej usługi, jak wszystkie pozostałe. Klient więc ma do czynienia z różnymi elementami wyświadczanej usługi jednocześnie, z tego też powodu niesłusznie byłoby koncentrowanie przez określony zakład całej uwagi na wskazanych składnikach usług, jak i również elementów określonej usługi. Specjaliści zaznaczają, że,,drugą, niezwykle istotną cechą usługi hotelarskiej jest komplementarność świadczonych usług. Wszelkie usługi oferowane przez zakład hotelarski uzupełniają się wzajemnie. Komplementarność stanowi istotę zarówno dla klienta, jak również i hotelu”. W związku z czym usługa hotelowa zbudowana jest z usług materialnych oraz niematerialnych. To właśnie one umożliwiają pobyt w określonym zakładzie hotelowym. W związku z czym do cech poszczególnych usług zalicza się konkretne produkty, do których zalicza się konsumpcję, różnorodność, świadczenie usług przez człowieka, nabywanie usługi hotelarskiej oraz zaznaczenie faktu, że usługa hotelarska jest czymś nietrwałym. Powinno się wskazać zależność, że poszczególna usługa hotelowa jest nabywana, jak i również świadczona czy konsumowana.