Wymagania gościa hotelowego

Oczekiwania oraz wymagania gościa hotelowego często wiążą się z określoną liczbą gwiazdek znajdujących przy nazewnictwie hotelu. Wskazanie,,pięciogwiazdkowy” przede wszystkim kojarzy się z luksusem oraz często bywa używane w poszczególnych kontekstach jednak zupełnie innych niż hotelarskie. Powinno się mieć na uwadze, iż aby oczekiwania poszczególnego gościa były w odpowiedni sposób zbieżne z poszczególnym stanem faktycznym przedsiębiorstwo to powinno spełnić wymagania, które najczęściej określane są jako standard hotelu. Należy więc wskazać, że zakłady hotelarskie są tworzone z pewną myślą o osiągnięciu korzyści z zaspokajania poszczególnych potrzeb klienta. Skutkuje to tym, iż czym większy zysk tym nie może być jednak osiągany poszczególnym kosztem gorszego zaspokojenia wszelkich potrzeb klientów. Specjaliści pisali również, że,,poza tym wskazuje się również, że klient jest głównym adresatem poszczególnej polityki jakościowej zakładu hotelarskiego. W związku z czym samopoczucie klienta, jak i również jego opinia o hotelu to bez wątpienia najważniejsze informacje, które to powinny być określoną podstawą kształtowania poszczególnych jakości usług. Omawiane usługi są jednak w dużym stopniu ujednolicone, klienci zaś mogą mieć różne upodobania i to, co jednemu odpowiada, innemu może utrudniać korzystanie z usług”.