Turystyka i rekreacja jako przedmiot studiów i sposób na życie

Turystyka i rekreacja jako przedmiot studiów w Polsce i przyszły zawód, nie traci na popularności. Wręcz przeciwnie – rozwija się i cieszy wśród przyszłych studentów coraz większym zainteresowaniem. A to dlatego, że bardzo prężnie rozwija się rynek turystyczny a świat dla Polaków przestał mieć jakiekolwiek granice. To zawód ciekawy i przyszłościowy, nie tylko na terenie Polski. Adepci tego kierunku bez większych problemów bowiem znajdą pracę w innych krajach. Kierunek ten daje też podstawy nie tylko do pracy w dziedzinie turystyki, ale też w wielu innych branżach.
Decydując się na te studia, powinniśmy wiedzieć, jakie przedmioty znajdą się w naszym harmonogramie. A będą to m. in.:
– Ekonomia
– Podstawy marketingu
– Psychologia
– Socjologia
– Języki obce (do wyboru)
– Krajoznawstwo
– Geografia fizyczna Polski
– Geografia fizyczna świata
– Geografia turystyczna
– Fizjologia pracy i odpoczynku
– Historia kultury i sztuki
– Pedagogika czasu wolnego
– Wychowanie fizyczne i promocja zdrowia
Jest to zatem kierunek bardzo uniwersalny, zdecydowanie poszerzający horyzonty – i dla osób chcących je poszerzać, wrażliwych na świat i ciekawych świata.
Turystyka i rekreacja obecna jest na większości wyższych, prywatnych i publicznych uczelni jako kierunek kończący się tytułem licencjata czy magistra. Oferują go też szkoły o charakterze studium.