Motywacja na rynku hotelarskim

Należy wskazać, iż na rynku hotelarskim, decydujące znaczenie posiadają poszczególne motywy towarzyszące człowiekowi w podjęciu określonej decyzji o wyborze hotelu. W związku z czym motywy te wpływają w znaczącym stopniu na proces kształtowania oraz formowania współczesnej oferty hotelarskiej. Zatem zgodnie z licznymi zapisami umieszczonymi w literaturze przedmiotu,,motywacja odnosi się przede wszystkim do wewnętrznych przeżyć psychicznych człowieka, od jakich zależy możliwość rozwoju kierunku i kształtowanie ludzkiej aktywności. Jest ona procesem regulacji, który pełni rolę sterowania konkretnymi czynnościami w sposób, by prowadziły one bezpośrednio do uzyskania określonego, oczekiwanego wyniku bądź celu”. Należy więc wskazać, że pod względem mechanizmu psychologicznego motywacja stanowi wewnętrzną siłę, jak i również pewien atut człowieka. Faktem jest, że od wielkości i struktury motywacji zależy aktywność psychofizyczna jednostki, jak i również rozmiar mobilizacji jej sił oraz energii. Jest również mowa o intensywności oraz trwałości nakładanych wysiłków. Podsumowując na rynku hotelarskim, decydujące znaczenie posiadają poszczególne motywy towarzyszące człowiekowi w podjęciu określonej decyzji o wyborze hotelu.