Gastronomia, a usługi hotelarskie

Należy wskazać, że w ramach usług gastronomicznych, które są jednocześnie świadczone przez poszczególne obiekty noclegowe tury¬styki oraz inne placówki gastronomiczne, kryteria pomiaru jakości po¬winny jednocześnie dotyczyć dostępności danych placówek, jak i również zakresu asortymentowego, czy wyglądu placówki i funkcjonującego systemu obsługi. Jest tu również mowa o właściwym stosunku jakości do określonej ceny usługi, jak i również kwalifikacji oraz uprzejmości personelu. Specjaliści piszą, że,,niezwykle istotną kwestią jest stan sanitarny i higieniczny, a także atmosfera i inne indywidualne elementy oferty, które kierują się na obsługę konkretnych segmentów rynku, np. turystów zainteresowanych kuchnią regionalną. Ponadto podobnie jak w hotelarstwie uwagę należy zwrócić na możliwość rekomendacji zakładów gastronomicznych i konkursy jakościowe”. Omawiając tą problematykę powinno się wskazać, iż do podstawowych usług świadczonych w konkretnych hotelach należy zaliczyć udzielanie noclegów i obsługę gastronomiczną. Jest tu również mowa o świadczeniu usług noclegowych, które bezpośrednio nakłada się na właściciela bazy hotelowej, a więc obowiązek dotyczący zapewniania obecnemu gościowi spokojnego, a zarazem komfortowego snu. Należy mieć na uwadze, że ta niezaprzeczalnie fundamentalna potrzeba człowieka powinna być nie tylko zapewniona, ale przede wszystkim chroniona.