Formalności do paszportu

Odkąd nasz kraj jest członkiem Unii Europejskiej, to wiele osób korzysta z wyjazdów zagranicznych bez posiadania paszportu. Obecnie do wielu krajów znajdujących się w Europie możemy wjechać posiadając wyłącznie dowód osobisty potwierdzający naszą tożsamość. Jednak planując wyjazd w bardziej odległe zakątki świata nie wolno zapomnieć o paszporcie, gdyż będzie to uniemożliwiało przekroczenie granicy. Do posiadania paszportu ma prawo każdy obywatel naszego kraju – takiego prawa może zostać pozbawiony wyłącznie poprzez prawomocny wyrok sądu. Co należy zrobić aby otrzymać paszport? Po pierwsze trzeba posiadać aktualne fotografie zgodne z wymogami wyznaczonymi przez przepisy prawa. Po drugie osobiście (jest to bardzo ważne) należy udać się do urzędu paszportowego i złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie paszportu. Jeżeli osoba która chce otrzymać paszport ma skończone dwanaście lat, wówczas zostaną od niej pobrane odciski palców. Następnie należy w kasie uiścić opłatę za wydanie paszportu i czekać na informację z urzędu, że dokument jest gotowy do odbioru. Najczęściej czas oczekiwania na paszport wynosi około 30 dni. Najdłużej czeka się w okresie przedwakacyjnym, kiedy to do urzędu spływa najwięcej wniosków o wydanie paszportu.